Co robimy

Zapraszamy Państwa do współpracy w zakresie usług reklamowych, edytorskich i wydawniczych. Zapewniamy kompleksową obsługę od A do Z, od początkowej fazy projektu do druku.

Doradzamy w doborze parametrów technicznych pozycji wydawniczej. Wykonujemy: redakcję tekstu, korekty: językowe i techniczne, skład, łamanie tekstu, projekt okładki, przygotowanie do druku i, na życzenie, zlecamy druk.

Dodatkowo wykonujemy:

tłumaczenia wersji angielskiej na język polski – tłumaczymy, redagujemy, przekładamy teksty, sprawdzamy poprawność stylistyczną, gramatyczną i interpunkcyjną tekstu.

Przeprowadzamy korektę językową wersji angielskiej tekstu (proofreading). Sprawdzamy poprawność stylistyczną, gramatyczną i interpunkcyjną tekstu napisanego w języku angielskim. Na życzenie  możemy porównać obie wersje językowe.

Tłumaczymy polskie i angielskie teksty techniczne po wcześniejszej akceptacji. Wyślij nam próbkę takiego tekstu do oceny.